zaterdag 4 januari 2014

Kerst 2013

kerst11
Alllereerst wensen we u/jou Gods zegen toe voor dit nieuwe jaar. We hopen ook dit jaar onze weblog bij te houden om u/jou op de hoogte te houden van Gods werk en/in ons leven in Yang Sisurat.


Kerst op het zendingsveld is altijd de drukste periode van het jaar. Er is geen periode van het jaar beter geschikt om de dorpen in te gaan om het evangelie te brengen dan december. Dit jaar had kerst een extra dimensie, omdat we een team van 5 bijbelschool studenten uit Hong Kong op bezoek hadden die ons kwamen helpen.