zaterdag 13 januari 2018

Het 'echte' werk

Stel jezelf een groot bedrijf voor. Zo’n bedrijf heeft aardig wat afdelingen. Een afdeling inkoop, verkoop, productie, marketing, administratie etc. Er zijn managers, directeuren en een CEO. Wie doet nu het ‘echte werk’ in zo’n bedrijf? De afdeling verkoop, omdat zij uiteindelijk omzet binnen halen? De productie afdeling, omdat ze het product produceren? De administratie omdat ze de rekeningen versturen en betalen? De CEO omdat hij of zij leiding geeft aan het hele bedrijf?
Er is volgens mij geen antwoord op deze vraag. Iedereen is belangrijk. Als de taken goed verdeeld zijn maakt iedereen een essentieel onderdeel uit van het bedrijf. Geen enkele rol kan gemist worden in het behalen van het doel waarvoor het bedrijf bestaat: ‘winst maken’. Iedereen wordt gewaardeerd en iedereen wordt ingezet naar zijn/haar gaven.
Wat is het echte werk in Gods Koninkrijk? Vaak wordt in zending ‘het echt werk’ gezien als mensen aan de frontlinie die een kerk planten. Het liefst zo afgelegen mogelijk en in zo moeilijk mogelijk omstandigheden.  
Klopt dat?
Doe je alleen ‘het echte werk’ als je een kerk plant? Doet iemand die uitgezonden is ‘het echte werk’ ten opzichte van iemand in Nederland die het evangelie verspreidt in zijn/haar omgeving? Is de moeder die zondagschool geeft in Nederland '’minder' in Gods Koninkrijk? Hoe komen we daarbij? Waarom zien we zending en/of werk in Gods Koninkrijk zo?
In Mattheus 25 noemt Jezus het ‘echte werk’:
Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven;  Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was  naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was  in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen
De bijbel noemt het “bedrijf”: ‘Het lichaam van Christus’. Hij is het hoofd en wij de ledematen. De hand kan niet tegen de voet zeggen ik heb jou niet nodig. Elk onderdeeltje van het lichaam is noodzakelijk voor het volledig functioneren van het lichaam.
Wat is het doel van elke Christen? Het doel is ‘DE EER VAN GOD’! Dat is het doel waarvoor we bestaan. Al het andere dat gedaan wordt is een tijdelijke noodzakelijkheid omdat God nog niet verheerlijkt wordt. Zending is daar een onderdeel van, maar het dienen in je plaatselijke gemeente ook, het ondersteunen van zending, het bidden voor het zendingswerk, het betrokken zijn bij broeders en zusters wereldwijd die vervolgd worden, een licht zijn in deze wereld, zoutend zout zijn...
Kortom, het inzetten van jouw gaven en talenten ten dienste van het Koninkrijk tot eer van God. Dat is onze roeping! Als dat je hoogste verlangen is en je God de ruimte geeft om je te leiden, dan kun je als kerkplanter in Thailand terecht komen, dan kun je op een kantoor in Bangkok terecht komen, dan kun je een taak vervullen in je gemeente.. Dan kun je een fulltime baan hebben in het Koninkrijk van God als zendeling, evangelist, voorganger etc. Maar je kunt ook een fulltime baan hebben in een bedrijf, in de zorg, in het onderwijs of waar dan ook en daar God dienen. Je kan ondernemer zijn en je onderneming aansturing op basis van bijbelse principes. Je kunt dan van giften leven via een achterban of een salaris krijgen van een werkgever of winst maken. Ook dat geld is van en voor God en er zit geen verschil tussen over hoe je met je geld om moet gaan.
Wij zijn gewend om het leven op te delen in blokjes. Een geestelijk gedeelte en een seculier gedeelte. Als je een baan hebt is die tijd en dat werk seculier en als je dan in je gemeente wat doet is dat ‘geestelijk werk’.  God ziet het niet zo en zo moeten wij het ook niet zien. We zijn geroepen om God te verheerlijken door ziel, geest en lichaam. Wat je doet van 8-5 tijdens je werk in Nederland is niet minder geestelijk dan wat een kerkplanter in Thailand doet of wat je doet aan werk in je gemeente. Er is geen apart seculier en geestelijk doel in het leven van een Christen.  Alles wat we doen, waar en wanneer ook moet er uiteindelijk toe dienen dat God verheerlijkt wordt.
Het één is niet meer dan het ander. Als je bewust God betrekt in je keuzes en jouw doel is om in alles God te verheerlijken, dan doe je ‘het echte werk’. Zet ‘m op!

1 opmerking:

  1. Access to computers and other control systems which might provide you with information about the way the world revolves around technology should be unlimited and total. All information should be free and accessible to all. That is why we at INTEGRATEDHACKS have come come up with a team of highly motivated and dedicated hackers to help you get access to information you are being deprived of. Our services include and are not limited to hacking of social media accounts,email accounts, tracking of phones hacking of bank cards and many more.
    Have you ever been hacked? Need to recover your stolen account, Want to monitor your kids,spouse or partner, Change your school results track messages from an email or mobile number and many more, INTEGRATEDHACKS is the one for you. Hundreds of our clients have their phones, social media accounts, emails, servers, may bots and PCs hacked consistently and efficiently. Our professional hackers for hire team is highly qualified and can hack anything or device you desire without giving the target any form of notification which makes us one of the best.


    ★ Contact Us For Your Desired Hacking services via : integratedhacks@protonmail.com and experience cyber hacking like never before.

    BeantwoordenVerwijderen