dinsdag 18 maart 2014

Religie vs Relatie

Een van de lastigste dingen waar je mee te maken hebt in een kerkplant in Thailand, is de omslag die nieuwe gelovigen moeten maken. De Thai die tot geloof komen zijn Boeddhisten. Een religie waar je vooral maar moet proberen om een goed mens te zijn. In de praktijk nemen heel veel mensen het niet zo krap met die goede dingen. In ons dorp zijn er maar een beperkt aantal mensen die elke morgen eten aan de monniken geven. Als er een Boeddhistisch feest is ,zijn er maar weinig mensen die naar de tempel gaan en de 'vijf leefregels' waar iedereen het altijd over heeft,worden in de praktijk ook nauwelijks nageleefd. Ben je op een begrafenis dan is iedereen aanwezig om aanwezig te zijn, maar er is geen persoonlijke betrokkenheid bij de religieuze activiteiten.

Als mensen tot geloof komen is het
een lang proces voor ze vanuit de 'relatie' kunnen denken. Het gaat God tenslotte in de eerste plaats niet om ons doen en laten, maar om onszelf! Voor nieuwe gelovigen betekent dit dat er een vernieuwing in het denken plaats moet vinden. En daar is de Heilige Geest voor nodig. Voor sommige mensen lijkt het proces heel lang te duren.

Het is voor ons als kerkplanters belangrijk dat je altijd in het achterhoofd houdt hoe mensen tegen dingen aankijken. Denk aan het invullen van de kerkdienst. Is de volgorde van alles in de dienst altijd hetzelfde, dan zullen nieuwe gelovigen denken dat het zo hoort (religie) en zijn ze van slag als het een keer anders gaat (we spreken hier uit ervaring). Maar ook het naar de kerk gaan, bijdragen aan de collecte, huisgroepen bezoeken , etc wordt door nieuwe gelovigen soms als 'verplichting' gezien en dus als goede werken.

En laten we eerlijk zijn. Ook in de kerk in het westen is er een risico om in deze valkuil te vallen. Traditie kan uitmonden in religie. Jezus gebod om elkaar 'lief te hebben' wordt al snel vergeten als mensen op een andere manier hun geloof beleven of deel uit (gaan) maken van een andere 'afdeling' (lees kerkgenootschap) binnen hetzelfde Koninkrijk van God.

Kortom...het is voor ons allemaal zaak om goed in de gaten te houden waar het om gaat. Het persoonlijk kennen van Jezus Christus als onze Verlosser. Om met Hem en voor Hem te leven van dag tot dag met in gedachten dat het niet om uiterlijkheden gaat, maar om ons hart.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten