zondag 5 oktober 2014

Kerksplitsing

Wat is beter? Een volle kerk of twee kerken die halfvol zitten? Veelal wordt gedacht dat het eerste het beste is. Als je in Thailand met andere christenen praat komt de vraag al snel naar boven: 'Hoeveel mensen komen er zondags in de dienst?' Sowieso een gekke vraag. Alsof het aantal kerkgangers iets over de 'kwaliteit' van de gemeente zegt. Veel kerken zijn er vooral druk mee om een gebouw vol te krijgen. En als het vol is om het dan te verbouwen zodat er nog meer mensen in kunnen. Als kerkplanter zie ik kerken liever splitsen...in de goede zin van het woord! :)

In Yang Sisurat hebben we officieel 12 gedoopte gemeenteleden (ons gezin en de leerkracht niet meegerekend). Een klein groepje mensen in de ogen van veel mensen. Van de 12 leden komen er drie uit het dorp Nong Thoem 16 km bij Yang Sisurat vandaan. Deze mensen zijn op leeftijd en kunnen zelf niet naar de kerk komen. Ze moeten opgehaald met een auto en dat kost elke week een groot deel van collecte geld. Daarnaast is het voor de mensen in het dorp van deze drie gemeenteleden nogal een stap om 16 km verderop naar de kerk te gaan.

Om deze reden zijn we een maand geleden een satelliet huisgemeente gestart van de kerk in Yang Sisurat. Wat is dat precies? Een soort dochterkerk in het huis van de gemeenteleden uit Nong Thoem. Elke week gaan een aantal mensen vanuit de kerk in Yang Sisurat naar dit dorp toen en organiseren een kerkdienst. 

Een kerkdienst met zo weinig mensen? Ja inderdaad... We zijn niet ge├»nteresseerd in aantallen. We willen mensen zo dicht mogelijk bij huis de mogelijkheid geven om God te aanbidden en bij elkaar te komen. Het resultaat is dat de groep op zondagmorgen wat geslonken is. Maar met een groep kinderen erbij zijn we toch nog steeds met meer dan twintig mensen. 

En de groep in Nong Thoem? Vanmiddag waren we met 16 mensen bij elkaar! Een aantal mensen uit Yang Sisurat, de drie gemeenteleden, maar wat nog mooier is... Er komen allerlei mensen uit het dorp naar de kerkdienst. Mensen die horen dat er in hun dorp een gemeente is. De drempel om naar de kerk te gaan is ineens een stuk lager geworden. 

We zijn heel dankbaar voor deze ontwikkeling. Het district Yang Sisurat bestaat uit 7 subdistricten. De 'moederkerk' staat in sub district Yang Sisurat. De eerste satelliet gemeente in subdistrict Nong Bua Santu. Er zijn nog vijf andere subdistricten waar geen kerk is. Bid u/jij mee dat ook daar satelliet gemeente gestart kunnen worden?

1 opmerking: